financial inclusion

Uitsluiting bancair verkeer.

Er leven naar schatting 60.000 ongedocumenteerde mensen in Amsterdam. Dit zijn bijvoorbeeld gezinnen met minderjarige kinderen (die hier geboren kunnen zijn), vrouwen en mannen van alle leeftijden. Velen van hen werken als schoonmaker, in de bouw of als babysitter. Hun leven speelt zich af in de informele economie.

Ongedocumenteerd zijn betekent dat je geen verblijfsstatus hebt. Heb je geen verblijfsstatus dan heb je geen BSN; heb je geen BSN en geen vast adres, of heb je geen andere bankrekening (bijvoorbeeld van je land van herkomst) dan kan je in Nederland geen bankrekening openen.

Voor wat hoort wat.

Mensen die inkomsten hebben en die zelf geen bankrekening mogen openen, ‘mogen’ de bankrekening van iemand anders gebruiken voor de uitbetaling van hun inkomsten uit werk. Gevolg: soms krijgen ze hun geld niet, of moeten ze de rekeninghouder ‘diensten’ leveren tegen hun vrije wil, of ze krijgen te horen dat ze tot wel 70% van hun inkomsten moeten afdragen aan deze bancaire tussenpersoon.

Onveiligheid.

Het komt voor dat mensen beroofd worden op het moment dat ze hun week salaris contant bij zich dragen.

Dat het geld dat ze bewaren voor de families in de landen van herkomst wordt gestolen door de huisjesmelker.

Of dat mensen aangemerkt worden als crimineel als ze bij een politiecontrole staande gehouden worden en te veel cash op zak hebben.

Afhankelijkheid van willekeur, criminality en charity.

We maken mensen onnodig kwetsbaar door ze over te leveren aan netwerken die niet altijd het juiste voorhebben. Of dat ze in hun netwerk bij mensen met een rekening moeten bedelen voor het overmaken voor een ov-kortingskaart, een schoolreisje voor de kinderen. Dat kunnen natuurlijk goedbedoelende mensen in hun netwerk zijn, of het kan bij gebedshuizen, religieuze of  maatschappelijke organisaties. Maar wat het allesomvattende uitgangspunt is: deze afhankelijkheid doet afbreuk doet aan de menselijke waardigheid.

Het is maatschappelijke uitsluiting op grote schaal die alleen maar groter gaat worden doordat contant geld uit het betalingsverkeer verdwijnt. Het ontbreken van een bankrekening ontneemt mensen de meest basale rechten en het leidt tot vele onwenselijke situaties waarin mensen onnodig kwetsbaar gemaakt worden.

mail ons voor dit project in wording.