finCtech

Financial Inclusion Technology.

Banken zitten in de voorhoede van de wereldwijde digitale transformatie van de dienstverlening. Consumenten en bedrijven verwachten een minstens even goede klantervaring bij banken als bij online bedrijven: snelle dienstverlening die altijd en overal beschikbaar is, en die persoonlijk en relevant is. Banken investeren continu om aan deze verwachtingen te voldoen. De visie die de sector heeft om de mens meer centraal te stellen in digitale financiële dienstverlening is bekend, maar hoe breng je dit in de praktijk als niet iedereen toegang heeft. Als een geldige ID de toegang geeft, hoe ga je om met de meer dan 50% van de mensen wereldwijd (Rapport McKinsey) die niet over een geldig paspoort beschikken en/of nooit een paspoort gehad hebben? Hoe organiseren zij dat dan, de toegang tot digitale financiële dienstverlening? 

Hoe zorgen we dat we mensenrechten, de toegankelijkheid tot financiële dienstverlening zouden moeten borgen in het recht, stilstaan bij de situatie van gemarginaliseerde groepen? Hoe zorgen we ervoor dat de sector en overheid verantwoordelijkheid hiervoor nemen en zich realiseren dat Nederland zich in een wereldwijd netwerk bevindt van geldstromen om families in landen van herkomst te ondersteunen? Hoe kunnen wij Inclusief en innovatief ontwerpen stimuleren en FinTech zien als een middel tot inclusie, de regelgeving zo te ontwerpen dat de uitsluiting op basis van een geldige ID opgeheven wordt?

Banken zien FinTech banken opkomen. Dat dwingt de traditionele banken anders te werk te gaan. De centrale bank ontwikkelt de CBDC. Dat gaat weer mensen in Europa uitsluiten. Kortom, er gebeurt veel. Gaat het richting inclusie, of juist richting uitsluiting.

De markt ligt open en kan van grote betekenis zijn voor de self reliance van buitengesloten groepen in de wereld, zoals de ongedocumenteerde mensen in Europa – die hier wonen en werken, geld verdienen maar geen geldig ID hebben en zo volgens wet en regelgeving geen rekening kunnen openen – en die  noodgedwongen gelimiteerde, dure Remittance diensten moeten gebruiken om hun financiële bijdrage aan families wereldwijd te sturen.

Niet de tram in kunnen omdat ze geen bankpas hebben. Zo basic is het. Niet volwaardig mee kunnen doen in de handel in cryptocurrencies. De Kloof tussen mensen met en zonder bankrekening wordt steeds groter.

Daarom werken Faisol en Luc sinds dit jaar samen om dit te veranderen.